js数组去重

前言

最近参与公司 ERP 项目, 负责了一下前端页面开发; 之前接触 js 比较浅, 在做项目中遇到了一些问题, 比如数组去重, 对象数组去重等问题;

使用 Array.form() set集合

let arr = [1,1,2,3,4];
let result= Array.from(new Set(arr));
console.log(result);
}

遍历,利用 indexOf 判断

let arr = [1,1,2,3,4];
var temp= [];
for (i in arr){
  if(temp..indexOf(arr[i]) == -1){
    temp.push(arr[i]);
  }
}

遍历 利用对象的 key, 判断数据值

var arr = [
  {id: '121', count: 20},
  {id: '122', count: 20},
  {id: '123', count: 20},
  {id: '121', count: 10},
  {id: '122', count: 11}
];
let tempDict = {};
let newArr = [];
  for(let i=0;i<arr.length;i++) {
   if(!tempDict[arr[i].id]) {
    tempDict[arr[i].id] = true;
    newArr.push(arr[i]);
   }
  }
console.log(newArr);
Array(3)
{id: "121", count: 20}
{id: "122", count: 20}
{id: "123", count: 20}

forEach

let arr1 = [{skuid:1111,count:222},{skuid:2222,count:3},{skuid:1111,count:222},{skuid:2222,count:3}];
let temp= [];
arr1.forEach(item => {
          item = Object.assign(item);
          let sku = this.alertInfoArr.find(sku=>sku.skuId===item.skuId);
          if(!sku){
            temp.push(item);
          }
        });